Naturskole

Naturskolen er speciel bl.a. i kraft af:

 • at naturvejleder bor på stedet og kan/skal anvendes efter aftale
 • at der er mulighed for lejrskole-ophold på stedet
 • Hovedideen med naturskolen er at give gode oplevelser i naturen samt viden og forståelse for naturen.

Altså at: Undervise om naturen i naturen.

Den røde tråd for Naturcenter Fosdalen er bl.a.:

 • at naturskolen skal fungere som et supplement til folkeskolens undervisning ved at give børnene oplevelser og erfaringer i naturen og dermed en bedre forståelse for sammenhængene i naturen (økologisk forståelse) og en øget ansvarsbevidsthed over for naturen og miljøet (direkte naturkontakt) og ”glæde” ved naturen.
 • at give forståelse for sammenhængene mellem natur og kultur.
 • at undervisningsaktiviteterne foregår primært i og i tilknytning til de omkringliggende naturområder, hvor naturskolen ligger.
 • at give egentlig undervisning (konkret viden)

 

Naturskolen er speciel ...

Naturskolen henvender sig til alle mennesker både i og uden for Jammerbugt Kommune. Alle ”typer” grupper er meget velkomne.

Det gælder f. eks. folkeskoler, private skoler, børnehaver, fritidshjem, efterskoler, gymnasier, seminarier, efterskoler, højskoler, husmoderforeninger, efterlønsklubber, pensionister og ”grønne” foreninger.

Naturskolens primære målgruppe er folkeskolens elever på alle klassetrin.

Der vil blive tale om både egentlig naturskoleundervisning og guidede naturture. Naturturene kan både være arrangeret af Naturcenter Fosdalen og være bestilte ture.

Glimt fra Naturskolelokalet

Naturskolelokale

Naturcentrets naturskolelokale er indrettet med

 • håndvaske
 • kogeplader
 • tavle
 • lærred
 • Kort: Danmark, Europa, Verden
 • stereolupper
 • TV/Video
 • bøger
 • samt diverse undervisningsudstyr

Naturskolelokalets indretning er meget vigtig for naturskolens gæster (særligt flerdagsbesøgende), da der er mulighed for fordybelse i et emne samt undersøgelse af indsamlet materiale fra naturen.

Naturskolelokalet er et sted, hvor der er noget at se på, røre ved og arbejde med. Et aktivt sted, der summer af aktivitet.

Et stort plus for Naturcenter Fosdalen er, at der er overnatningsmuligheder. Det giver klasser og andre besøgende nogle fantastisk gode muligheder for flere og anderledes oplevelser end normalt ved en 3-4 timers besøg på Naturskolen. Det giver mulighed for en meget grundigere behandling af et emne eller af et eller flere naturområder.

Se nærmere under Lejrskole.

Bemærk: Naturskolelokalet er kun i brug, når naturvejlederen deltager !

UDEAREALER

Området omkring Naturcenter Fosdalen giver mange muligheder for udendørsaktiviteter.

Nedenfor er der vist billeder fra bålpladsen, Naturcentrets cykler

Emner på naturskolen

Nedenfor findes eksempler på emner, der kan arbejdes med på Naturcenter Fosdalen.

 

 • oplevelsesture (årstiderne)
 • fugleture (fuglenes morgenkor, fuglenes aftensang)
 • fra fjer til fly
 • svampeture
 • nat-natur-ture
 • skovens lavere dyreliv (”småkravl” i skovbunden)
 • planternes verden (oplev majskoven i fuldt flor, forårsblomsterne vågner, spis dit ukrudt)
 • skoven - netop nu
 • vinterskoven (f.eks. bøgetræet- og egetræet om vinteren, fugle, bladenes nedbrydning)
 • kyst og strandtur (opskyl og fugle)
 • hvordan klarer planter og dyr vinteren
 • dansk i naturen
 • matematik i naturen
 • hedens planter og dyr
 • ferskvandets dyreliv (livet i vandløbet, dammens dyreliv)
 • skovens træer og buske
 • ”bål-afslutning” grøn sløjd
 • løvspring
 • løvfald (nu falmer skoven)
 • dyrespor

Naturcenter Fosdalen

Naturskole