ODDER

Se "Kort om odderen" nedenfor.

Klik på billederne for at se forstørrede udgaver

Kort om odderen

 

Vidste du, at…

 

 • odderen hedder Lutra lutra på latin
 • der findes kun en art i Danmark og Europa
 • knogler af odder er fundet i bopladser helt tilbage fra Danmarks stenalder for ca. 9000 år siden
 • der på verdensplan findes 9 arter af oddere, der hver især er tilpasset forskellige omgivelser
 • den største og mest særprægede af alle oddere er havodderen
 • alle oddere er tilpasset et liv i vand, og de søger hovedparten af føden her
 • odderen kræver megen plads, ro og fred
 • odderen er et rovdyr
 • odderen hører til mårfamilien
 • odderen blev totalfredet i 1967
 • den altid har fascineret mennesker
 • få danskere har set en odder
 • odderen har været truet af udryddelse i hele Europa
 • odderen er et af Danmarks mest truede pattedyr
 • odderen er i fremgang, der er nok omkring 2000 oddere i Danmark, de fleste i Nordvestjylland
 • ekskrementer og fodaftryk er de bedste beviser på odderens tilstedeværelse
 • odderens fodaftryk er let at kende, den har 5 tæer med svømmehud imellem
 • odderen tit forveksles med minken
 • odderen har en spændende levevis
 • odderen hovedsagelig lever af fisk, og at den ikke jager nogen bestemt fiskeart
 • den spiser mellem 1 og 1,5 kg daglig
 • mindre byttedyr ædes i vandet, mens de lidt større fortæres på land
 • du kan finde odderens måltidsrester på åens bred
 • odderen tidligere blev betragtet som et slemt skadedyr
 • totallængden for hunner er mellem 85 og 110 cm og for hanner mellem 90 og 130 cm
 • halens længde udgør godt en tredjedel af totallængden
 • voksne hunner vejer mellem 5 og 8 kg og voksne hanner vejer mellem 6 og 12 kg
 • kroppen er langstrakt og strømlinet
 • den svømmer ved bugtninger af kroppen og halen
 • odderen har korte ben
 • den har svømmehud mellem tæerne
 • pelsen består af to lag
 • i det indre bløde lag bindes der luft med det resultat, at pelsen bliver vandskyende og isolerende
 • kun det yderste lag med stive hår bliver vådt
 • hovedet er fladt
 • odderen har en bred snude
 • halsen er kraftig, der næsten går ud i et med kroppen
 • knurhårene er lange og følsomme
 • den med knurhårene er i stand til at følge byttets bevægelser i vandet
 • næseborene og de små ører kan lukkes under dykning
 • en dykning i gennemsnit varer 1 minut
 • under jagten i vandet lokaliserer odderen byttet ved hjælp af synet og de stride knurhår
 • odderen på land har en underlig, lidt pukkelrygget måde at bevæge sig på
 • hunodderen skal være omkring 2 år gammel, før hun er kønsmoden
 • hunodderen er modtagelig for parring i ca.14 dage adskilt af perioder på omkring 40 dage
 • parringstidspunktet er ikke begrænset til et bestemt tidspunkt af året
 • parringen kan finde sted både i vandet og på land
 • kun i denne tid er han og hun i direkte kontakt med hinanden, ellers lever de hver for sig
 • efter parringen udvælger hunnen en sikker hule i en afsides beliggende sø- eller moseområde
 • efter 60 dage fødes normalt 2-3 unger
 • ungerne er omkring 12 cm lange ved fødslen
 • øjnene åbnes, når ungerne er 30-35 dage gamle og vejer mellem 700 og 800 gram
 • ungerne kan fødes på et hvilket som helst tidspunkt af året
 • hannen spiller ikke nogen rolle ved opfostringen af ungerne
 • når ungerne er 2-3 måneder gamle kommer de ud af hulen
 • i op til et år bliver ungerne sammen med moderen
 • odderens ekskrementer anvendes som et vigtigt kommunikationsmiddel imellem de enkelte dyr
 • ekskrementerne afsættes langs territoriegrænser
 • hver enkelt odder har sin egen duft
 • hannerne forsvarer deres territorium overfor andre hanner
 • odderen er nataktiv
 • odderen er følsom over for menneskelige forstyrrelser
 • at stopriste i åleruser redder odderen fra at drukne i ruserne
 • man flere steder laver ”odderpassager”, det er kunstige gangbroer eller tunneler under vejbroer
 • odderen er et dyr, vi bør passe på
 • mange spørgsmål omkring dens levevis stadig er ubesvarede
 • udtrykket ”din odder” er velkendt og bruges som et skældsord
 • der findes udtryk hvor ordet odder indgår, både positivt og negativt
 • byen Odder har intet med odderen at gøre
 • vi har en sund odderbestand omkring Limfjorden
 • vi har en fin bestand af oddere i Han Herred

 

 

Svend Møller Nielsen
Naturcenter Fosdalen

 

 

Naturcenter Fosdalen