Pattedyr

Nedenfor kan du læse om:

Grævlingen

Haren

Ræven

Klik på billederne for at se forstørrede udgaver

 

Grævlingen

 

 • findes 25.000 - 30.000, flest i Østjylland
 • udbredt over hele landet, bortset fra nogle af øerne
 • indvandrede omkring 8.500 f Kr.
 • hedder på latin Meles meles
 • tilhører mårfamilien
 • ingen tydelig forskel på kønnene
 • gennemsnit 80 cm lang plus 15 cm hale
 • vejer i gennemsnit 15 -17 kg (sidst på efteråret)
 • utrolig god lugtesans
 • ser ikke særlig godt
 • er et natdyr
 • næsten altædende (antallet af grævlinger hænger nøje sammen med mængden af regnorme)
 • få har set den i levende live
 • kløerne på forpoterne længere end på bagpoterne
 • fodsporene er lette at kende
 • har stinkkirtel under haleroden
 • anlægger grave (huler) i større komplekser (har flere udgange)
 • bor sammen i familiegrupper på 2 - 5 grævlinger
 • forer redekammeret med hø, blade eller små grene
 • dyb fure i det udgravede materiale
 • stiller krav til de områder hvor den bor og fouragerer
 • parrer sig hele året (har forlænget drægtighed)
 • yngletid december til juli
 • 2 - 4 unger fødes i marts (drægtighedsperiode ca. 2 måneder)
 • ungerne ca. 12 cm lange og vejer omkring 100 gram
 • i juni kommer ungerne med på deres første ture
 • at grævlinger og løse hunde ikke er forenelige, hunde skal altid være i snor
 • grævlingens ekskrementer er fulde af billeskaller, kærner fra korn eller frugt
 • ekskrementerne anbringes ofte i en fordybning, en latrin
 • har ingen naturlige fjender
 • fredet i 1994 (klassificeret som et sårbart dyr)
 • hvert år køres mere end 3.500 grævlinger over (10% af bestanden)
 • ukendt antal dør af diverse sygdomme
 • gennemsnitsalder 7 - 8 år
 • det er vigtigt at bevare og beskytte grævlingegravene i vore skove

 

Haren

 

Kort om haren

 • haren er et af de bedst kendte og hyppigst forekommende pattedyr i Danmark
 • haren er især knyttet til landbrugsarealer
 • haren kom til Danmark for 3.000 3.500 år siden (ældre bronzealder)
 • hedder på latin Lepus europaeus
 • hører ikke til gnaverne, men til de støttetandede (Lagomorpha)
 • de støttetandede omfatter 58 arter (i Danmark europæisk hare og vildkanin)
 • de støttetandede har bag deres øverste fortænder et par ekstra tænder
 • har rodløse fortænder, der vokser hele livet
 • har et meget specielt fordøjelsessystem
 • når haren æder, bevæger den kæberne fra side til side
 • er planteæder og lever helst af grønne, saftige græsser og mindre urter
 • ekskrementerne er små, runde (1 cm), hårde kugler og ligger ofte flere sammen
 • bygger ingen egentlig rede, men nøjes med et såkaldt sæde (fordybning i vegetationen)
 • bor alene i sæder anbragt direkte på jorden
 • føder ungerne på jorden
 • unger fødes pelsklædte og med åbne øjne
 • følger ofte faste ruter, og denne trafik efterlader små stier, veksler
 • strejfer langt omkring under fouragering (især aktiv i skumringen)
 • en fremragende løber og kan under flugt nå op på 50 70 km/t
 • vejer 3,5 4,5 kg (hunnen ofte lidt tungere end hannen)
 • de to køn ligner hinanden (kan ikke adskilles på udseendet alene)
 • ører, bagben og de bageste fødder er lange
 • ører med sorte spidser (ørerne er længere end hovedet)
 • god til at opfange lyde (bevæge ørerne uafhængigt af hinanden)
 • store øjne med en gullig iris og runde pupiller
 • øjnene er placeret på siden af hovedet (se næsten hele horisonten rundt)
 • ser udmærket både nat og dag
 • er helt afhængig af sin gode lugteog smagssans
 • haren er meget tavs i sammenligning med andre dyr
 • harens parringsadfærd observeres bedst i det tidlige forår
 • harerne lever ikke parvis
 • hunnen bestemmer, hvem hun vil parres med, og hvornår hun vil parres
 • boksekampe mellem harer er mellem han og hun og ikke rivaliserende hanner
 • stående på bagbenene bokses der, så pelstotterne flyver
 • harens parringstid strækker sig fra sidst i januar til hen i oktober
 • hunnen er drægtig i 42 43 dage
 • haren føder et varierende antal killinger i hvert kuld (3 4 kuld)
 • killingerne vejer godt 100 gram, de er pelsklædte og har åbne øjne
 • killingerne vokser hurtigt, efter en måned vejer de 1 kg (kan nu selv finde føde)
 • harens fjender er bl.a. ræve, mårer, katte, rovfugle og krager
 • haren angribes af en lang række sygdomme
 • tidligere anvendtes hareskind til pelse, vanter, filthatte og garn
 • i dag kun for kødetsog jagtoplevelsens skyld (et yndet jagtobjekt)
 • må jages fra 1. oktober til 31. december
 • sket et stort fald i jagtudbyttet (varierer meget) ( 1/5 af efterårsbestanden)
 • tilbagegang i harebestanden
 • trafikken dræber mange
 • er en yndet og ofte afbildet figur i tegneserier og børnebøger
 • megen overtro har gennem tiderne været knyttet til haren
 • et af de mest omtalte heksedyr i dansk folkeoverlevering
 • findes stadig adskillige myter om haren

 

Litteratur:

Birger Jensen, Nordens pattedyr, Gad.

Danmarks pattedyr. Redaktion: Bent Muus, Gyldendal.

 

 

Ræven

 • ræven er almindelig udbredt over hele landet (undtagelse af visse øer)
 • formodentlig verdens talrigeste større rovdyr
 • kan træffes i alle landskaber (stor tilpasningsevne) (generalist)
 • ræven er et rovdyr (se på tænderne, øjnenes placering)
 • repræsenterer hundenes familie
 • at der er ni rovdyrarter i Danmark (otte i mårernes familie)
 • hedder på latin Vulpes vulpes
 • gennemsnitlig 110 cm lang (70 cm krop og 40 cm hale)
 • skulderhøjden kun 35 cm
 • hannen vejer ca. 8 kg og hunnen ca. 6 kg
 • pelsen er tyk
 • vinterpelsen fældes fra maj til august
 • nye vinterpels vokser ud i oktober november
 • farven er normalt rød (ræverød) (pelsfarven kan variere meget)
 • karakteristisk trekantet hoved med spids snude og store spidse ører
 • parringstid i januarfebruar
 • begge køn bliver kønsmodne i første leveår
 • drægtighedstid på 52 53 dage
 • flest unger fødes i sidste halvdel af marts
 • ungerne fødes i en grav (kraftig rovdyrlugt)
 • har flere kirtler, der producerer duftstoffer
 • graven kan benyttes i flere år og efterhånden blive udvidet
 • graven kan skiftevis være benyttet af ræv og grævling (større komplekser samtidigt)
 • ungerne vejer ca.100 gram, er blinde og dækket af en tynd, mørk pels
 • kuld på 4 7 unger
 • godt en måned gamle kommer ungerne ud fra graven og lege (tæt ved graven)
 • omkring halvdelen dør i første leveår (få over 5 år)
 • maksimale levetid er 10 12 år
 • hovedføden er mus (tager hvad der er lettest tilgængeligt)
 • overskud af føde graves ned og dækkes med jord
 • ædespor kan findes rundt i terrænet
 • rævens spor viser 4 tæer, sporene næsten på linie
 • ekskrementer placeres ofte oppe på stubbe, sten og græstuer (karakteristisk lugt)
 • overvejende natog skumringsaktiv
 • har et rigt stemmerepertoire
 • altid været efterstræbt for pelsens skyld
 • og efterstræbt for den skade, den kan forvolde på husdyrhold og vilde fauna
 • ræven kan sprede rabies (hundegalskab) (virussygdom)
 • rævebestanden kan angribes af skab (forårsaget af den lille hudparasit skabmiden)
 • skydes mange ræve hvert år
 • ræven en vigtig del af den danske natur

Naturcenter Fosdalen