Vendehals

Billederne af vendehals er taget fra køkkenvinduet på Naturcenter Fosdalen

 

Se "Kort om vendehals" nedenfor.

Klik på billederne for at se forstørrede udgaver

Kort om vendehals

 

 • Vendehals tilhører en underfamilie inden for spætterne
 • På størrelse med en stær, længde 16 cm, vægt 30-45 gram, vingefang 25-27 cm
 • Kegleformet næb – ikke mejselformet
 • Kan ikke klatre som andre spætter
 • Mangler støttehale
 • Camouflagefarver
 • Findes i åben skov, heder og hedeplantager
 • I Danmark yngler den hovedsagelig i Jylland og Nordøstsjælland
 • Bestanden svinger meget med klimaet i ynglesæsonen
 • Søger føde på jorden
 • Føden fanges med den lange, klæbrige tunge – mangler modhager
 • Lever hovedsagelig af myrer og deres pupper – også biller, larver og edderkopper indgår
 • Ungerne spiser op mod 10.000 myrepupper om dagen
 • Kan vende hals og hoved på en underlig slangeagtig måde
 • Udstøder samtidig en hvæsende lyd- skræmmer små rovdyr
 • Navn efter sin mærkelige adfærd i faresituationer
 • Udhugger ikke selv sit redehul – er hulruger - bruger fx gamle spættereder eller fuglekasser
 • Kuld på 5-10 æg
 • Antal kuld: 1
 • Begge fugle ruger
 • Æggene klækkes efter 12-14 dage
 • Ungerne flyver ud efter yderligere 18-22 dage
 • Ynglealder: 1 år
 • Vendehals er en trækfugl - nattrækker
 • Er i landet fra april/maj til august/september
 • Overvintrer i tropisk Afrika
 • Ynglepar i 2012: 48 par
 • Tilbagegang

 

 

 

 

Naturcenter Fosdalen

Vendehals